Breadcrumbs


תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

1.       לתשומת לבכם הגישה לאתר זה, הגלישה והשימוש בו, כמו גם בכל יתר האתרים של רקיט בנקיזר (להלן: "האתר" או "האתרים") כפופים לתנאים הכלליים המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות באתר (להלן יחד – "תנאי השימוש") ולכל דין. הצפיה ו/או הגלישה ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש; אם אינך מסכים לתנאי השימוש או חלקם, אנא אל תצפה באתר, אל תגלוש בו ואל תשמש בתכניו או תנצל את תכניו ושירותיו בכל דרך.

 

2.       האמור בתנאי השימוש חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.